Cytundeb preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn casglu gwybodaeth gan ein defnyddwyr ar sawl pwynt gwahanol ar ein gwefan er mwyn prosesu archebion a rhoi gwybodaeth berthnasol i chi yn well.Y wefan hon yw unig berchennog y wybodaeth a gesglir ar y wefan hon.Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu, neu rentu'r wybodaeth hon i unrhyw bartïon allanol, ac eithrio fel yr amlinellir yn y polisi hwn.Mae'r wybodaeth a gesglir yn cynnwys enw, cyfeiriad cludo, cyfeiriad bilio, rhifau ffôn, cyfeiriad e-bost, a gwybodaeth talu fel cerdyn credyd.Bydd eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn aros yn gyfrinachol ac ni ddylech rannu'r wybodaeth hon ag unrhyw un.Mae'r dudalen hon Polisi Preifatrwydd a Diogelwch yn rhan o'r Cytundeb hwn, ac rydych yn cytuno nad yw defnyddio data fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd a Diogelwch yn achos o dorri eich preifatrwydd neu hawliau cyhoeddusrwydd.Disgrifir arferion gwybodaeth y wefan hon ymhellach yn ei Bolisi Preifatrwydd a Diogelwch.